Училищно настоятелство

Училищното настоятелство към 73. СУ е основано през 1998г. То подпомага всички училищни дейности. Ръководство и представители на УН са в непрекъсната комуникация и тясно сътрудничество за постигане на общите цели.

Училищното ръководство и представителите на родителите, чрез Училищното настоятелство, са обединени около основната мисия на училището и нейното постигане:

ОСИГУРЯВАНЕ НА АДЕКВАТНО НА СЪВРЕМИЕТО ПЪЛНОЦЕННО ОБРАЗОВАНИЕ, ОСНОВАНО НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЦЕННОСТИ ЗА СВОБОДНО РАЗВИТИЕ НА ЛИЧНОСТТА И ПРЕВРЪЩАНЕ НА УЧИЛИЩЕТО В ПРЕДПОЧИТАНА ЗА ДЕЦАТА СРЕДА”

За пълноценното и трайно постигане на тази цел в тясно сътрудничество, партньорство и добра координация между тях, Училищно настоятелство се старае в максимална степен да подпомогне дейността на Училището, в осигуряването на условия за приятна работа на преподавателите и учениците с прилагане на добри практики касаещи приоритетното използване на принципите на ергономията и използването на съвременни технически средства, които подпомагат преподаването и усвояването на знания в училището:

  • проектира, финансира, организира конкурс за изработка и доставка, на съвременни комплект чин и стол по Европейска норма, които в максимална степен запазват здравето на децата, по време на техния престой в класните стаи;
  • проектира, финансира и пусна в експлоатация инсталация за безжичен интернет на територията на цялото училище;
  • участва активно в изработката на вътрешния дизайн на училището( указателни табели, цветови решения при боядисването на стените и вратите) и подпомогна финансово училището за тази дейност;
  • подмяна на остарелите врати в класните стаи;
  • спечели и реализира съвместни проекти по различни европейски програми, целящи да направят предпочитан и смислен престоя на децата в училище и след учебните часове;
  •  полага усилие да бъде коректив на столовото хранене в училището;
  • организира и подпомага различни събития в училищния живот – спортни състезания, празници, коледен концерт, откриване на учебната година;

Училищното настоятелство в тясно сътрудничество с преподавателите на 73. СУ организира и администрира  следобедна занималня за учениците от 1 до 4 клас, която подпомага родителите и създава условия за по-доброто усвояване на учебния материал от децата. Това е възможно благодарение усилията на висококвалифицирани преподаватели и прилагайки разнообразна програма по време на следобедните занятия, която прави процеса на усвояване на знанията от децата интересен, привлекателен и прагматичен.

Красимир Георгиев /председател/
nastoyatelstvo73su@abv.bg

0889 317 615

Училищното  настоятелство  провежда  редовни сбирки  с  родители всеки  последен  четвъртък на  месеца от 18.00 часа  в стаята на настоятелството  (№105).

Приемно време за родители на канцеларията на УН

  • Понеделник и вторник: 8 – 11ч.
  • Сряда и четвъртък: 14 – 18ч.

Банкова сметка
СИБАНК
IBAN: BG49BUIB98881092587002
BIC: BUIBBGSF

Официален сайт на УН на 73. СОУ „Владислав Граматик“

Забележка: Информация за дарения, направени към Училищното настоятелство, можете да получите в стая №105: