Америка за България

Фондация „Америка за България” подпомага развитието и растежа на динамичен частен сектор в полза на свободна и демократична България.  Основана през 2008 година, Фондацията е наследник на Българо-американския инвестиционен фонд, създаден от Правителството на САЩ чрез Американската агенция за международно развитие.   Грантовете, които Фондация „Америка за България” предоставя, продължават отношенията на доброжелателство и приятелство между народите на САЩ и България.

The America for Bulgaria Foundation (ABF) assists in the development and growth of a vibrant private sector for the benefit of a free and democratic Bulgaria.  Founded in 2008, the ABF is a successor to the Bulgarian American Enterprise Fund, an investment fund created by the U.S. government acting through the U.S. Agency for International Development.  The grants provided by ABF will build on the legacy of goodwill and friendship that exists between the American people and the citizens of Bulgaria.

Допълнителна информация за дейността на Фондация „Америка за България” можете да получите на адрес:

http://www.americaforbulgaria.org/page/home

73. СУ „Владислав Граматик“ спечели проект „Училище на бъдещето“, финансиран от фондация „Америка за България“ на стойност 281 680 лева.

На 14 юли 2010г. г-жа Стела Запрянова, директор на училището и г-жа ДесиславаТальокова, изпълнителен директор на фондация „Америка за България“, подписаха споразумение за изпълнение на проекта.

Парите от проекта се използваха за ремонт, обзавеждане и оборудване на чуждоезиков блок от 8 кабинети и информационен център и блок от 5 кабинети по природни и обществени науки, преподавани на чужд език.