Партньори

 73. СУ“Владислав Граматик“ е образователна институция, отворена към

 родители, ученици, училищно настоятелство, всички държавни и общински

институции, частни фирми и обществени здружения, които имат желание да съдействат за реализиране на общата ни цел – превръщане на нашето училище в съвременно, модерно, предпочитано и атрактивно.

Ние успешно си сътрудничим с:

 • Училищно Настоятелство;
 • Фондация „Америка за България“
 • HP България;
 • Microsoft България;
 • Община „Триадица“;
 • Столична община;
 • МОМН;
 • РИО на МОMН – София;
 • Дом на Москва, гр.София
 • Фондация „Просвета“
 •  University of Nicosia, Кипър
 •  ДИУУ, СУ“Св.Кл.Охридски“, НСА „Васил Левски“, БАН;
 • Посолство на Република Германия и Координатора по немски език към посолството ;
 • Гьоте – институт;
 • Културконтакт – Австрия;
 • Представителство на германската икономика в България;
 • Френски културен институт;
 • Руски културно – информационен център;
 • Синдикални организации.

Ние доказахме,

че можем да се справим успешно със задачите, които поставя самият

учебен процес, и прескочихме границите на училището. Разширихме нашата

дейност чрез осъществяване на успешни контакти с партньори от България и Европа:

 • Двустранно сътрудничество и обмен на опит в областите на управление на образованието;
 • Реализиране на образователния процес и различните образователни практики и обмен на културно и традиционно наследство с училища от Европа и Русия.