Немска езикова диплома

73. СУ“Владислав Граматик“ е с чуждоезиков профил. Ние осигуряваме на учениците си обучение, достатъчно за получаване на Немска езикова диплома, издавана от Конфедерацията на министрите на образованието в Германия, която се явява най-високото ниво на езиков сертификат по немски език. Училището ни е езиков център, който организира и провежда изпита на дванадесетокласниците от София и региона. 

При успешно положен изпит DEUTSCHES SPRACHDIPLOM C1 нашите ученици получават

НЕМСКА ЕЗИКОВА ДИПЛОМА.
Две поредни години ученици от нашето училище в конкуренция с голям брой ученици от цялата страна, печелят пълна стипендия в размер на 40 000 евро, предоставяна от правителството на Германия за целия курс на следване в Германски университети.

8 клас – интензивно изучаване на немски език;

9 клас  – физика, химия, история, философия, география се преподават на немски език;

10 клас – подготвителна година за влизане в DSD паралелка;

  • физика, химия, история, философия, география се преподават на немски език
  •  ниво на владеене на езика – B2

11 клас

    • разработване на групов проект
    • физика, химия се преподават на немски език  

12 клас – ниво на владеене на езика – C1