НП „С грижа за всеки ученик“

 Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади”

Националната програма „С грижа за всеки ученик”, модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие вученическите олимпиади” е насочена към повишаване качеството на образователния процес чрез диференцирана грижа към личностното развитие на децата и учениците според индивидуалните им образователните им потребности.

ЦЕЛИ: Създаване на условия за изява на учениците с изявени таланти, способности и интереси в определена област на познание.