Национални програми

73. СУ“Владислав Граматик“ участва в следните национални програми:

  • Национална програма „На училище без отсъствия“, Мярка „Без свободен час“ – заместване на отсъстващи учители в училищата
  • Национална програма „С грижа за всеки ученик“, Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади”
  • Национална програма “Информационни комуникационни технологии в училище”
  • Национална програма “Оптимизация на училищната мрежа”, Модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата”