Архив на дейностите

2015-2016 учебна година

 1. Подмяна на подови настилки в 6 класни стаи (демонтиране на паркет и поставяне на гранитогрес)
 2. Ремонтиране на входно фоайе и фоайе на 1. етаж
 3. Монтиране на климатици в 5 административни помещения, 7 класни стаи, учителка стая, DSD roum
 4. Ново обзавеждане на училищната библиотека
 5. Боядисване на училищния стол и бюфет

 2014-2015 учебна година

 1. Подмяна на подови настилки в 20 класни стаи
 2. Актова зала
 3. Изграждане на площадка, външни стълби и козирка към входовете на актовата зала
 4. Ремонт и боядисване на коридори и фоайета
 5. Изграждане на кабинет по Безопастност на движението

 2013-2014 учебна година

1. Смяна на трасето на отоплителната инсталация;

2. Ремонт на дограма и улуци на сградата

3. Основен ремонт и обзавеждане на апартамент, ползван от учителите и доброволците от Германия.

 2012-2013 учебна година

И през тази година продължи поетапното подобряване на МТБ:

 • основен ремонт, мебелиране и оборудване на пет класни стаи на първия етаж;
 • основен ремонт, мебелиране и оборудване на една класна стая на втория етаж;
 • основен ремонт, мебелиране и оборудване на кабинет по информатика и ИТ;
 • основен ремонт на три хранилища;
 • ремонт на санитарните възли и съблекалните във физкултурния салон;
 • ремонт на физкултурните салони;
 • изграждане на нова козирка пред стълбището за приземния етаж;
 • преустройство на разбити, затворени и ненужни санитарни възли в мебелирана и оборудвана нова учебна стая;
 • преместване на работилница в неизползвано помещение в приземния етаж;
 • преустройство на работилница в мебелирана и оборудвана нова учебна стая;
 • оборудване на три кабинета по информатика и ИТ, на кабинетите на директора и пом. директорите по УВД с 40 нови терминални устройства.
 • Подмяна на абонатната станция.
 • Ремонт и обособяване на санитарно помещение с мивки в непосредствена близост до стола на училището.

Ремонти и обогатяване на учебната база през:

2011-2012 финансова година

1. Ремонт на санитарните възли на 1. и 2. етаж.

2. Ремонт и обзавеждане на 7 класни стаи на 1. етаж.

3. Ремонт на две класни стаи в приземен етаж

4. Ремонт на канализационна система в тунела под училището.

2010/2011 финансова година

 1. Изцяло ремонтирани санитарни възли на 3. и 4. етажи;
 2. Ремонтирани покриви на физкултурен салон и на ниската част на сградата;
 3. Изградена мълниезащитна система;
 4. Изградени спортни площадки;
 5. Изградена ограда;
 6. Закупена и монтирана охранителна кабина на входа на двора.

Още снимки


2009/2010 финансова година

73. СОУ „Владислав Граматик“ спечели проект „Училище на бъдещето“, финансиран от фондация „Америка за България“ на стойност 281 680 лева.

На 14 юли 2010г. г-жа Стела Запрянова, директор на училището и г-жа ДесиславаТальокова, изпълнителен директор на фондация „Америка за България“, подписаха споразумение за изпълнение на проекта.

Преди:

Парите от проекта се използваха за ремонт, обзавеждане и оборудване на чуждоезиков блок от 8 кабинети и информационен център и блок от 5 кабинети по природни и обществени науки, преподавани на чужд език.

По време на ремонта:

 

След…

 

2008/2009 финансова година:

 1. Обръщане на дограмата в коридорите и във фоайетата.
 2. Изкърпване, шпакловка и боядисване на всички стени и тавани на коридорите и фоайетата.
 3. Боядисване на всички радиатори в коридорите и във фоайетата.
 4. Боядисване на всички врати.
 5. Подмяна на бравите на вратите.
 6. Поставяне на нови табели на вратите.
 7. Отделяне и ремонт на  помещение и обособяването му в стая за чистачките.
 8. Ремонт в работилницата на училището и ел.таблото.
 9. Почистване на всички складови помещения.
 10. Продухване на част от парната инсталация.
 11. Обръщане на дограмата,изкърпване, шплавковка и боядисване на стените и тавана, пренареждане,  циклене и лакиране на паркета, боядисване на радиаторите, подмяна на ел.инсталацията с обособяване на отделно ел.табло, закупуване на щори в бившата видеозала.
 12. Обръщане на дограмата, изкърпване, шпакловка и боядисване на стените и тавана, циклене и лакиране на паркета, боядисване на радиатора, прекарване на телефонна връзка в нов кабинет за пом. директор и завеждащ информационното и компютърно обслужване в училище.
 13. Обръщане на дограмата, изкърпване, шпакловка и боядисване на стените и тавана, циклене и лакиране на паркета, боядисване на радиаторите в 203 кабинет.
 14. Обръщане на дограмата, изкърпване, шпакловка и боядисване на стените и тавана, циклене и лакиране на паркета, боядисване на радиаторите, ремонт на ел.инсталацията и оптическите кабели в учителската стая.
 15. Ремонт на компютърен кабинет.
 16. Подмяна на осветлението в сградата с луминисцентно.
 17. Монтиране на уреди за тоалетна хартия, салфетки и течен сапун във всички санитарни помещения.
 18.  Оборудване на новия кабинет за интерактивни уроци по математика, информатика и природни науки с нови маси, столове, шкафове и бюра(направени по поръчка), с техниката спечелена от НР  и с най-съвременната в момента интерактивна дъска и проектор с голяма разделителна способност.
 19. Оборудване на учителската стая с нови шкафове, столове, заседателна маса, бюро за компютър и принтер от дарения и средства от бюджета.
 20. Оборудване на компютърен кабинет с компютри, получени като дарение
 21. Оборудване на три класни стаи, кабинет на пом.директор, стаята за DSD  и учителската стая с компютър и принтер, получени като дарения.
 22. Получени като дарения нова копирна машина от район „Триадица” и ново мултифункционално устройство от „Кантек”.
 23. Третиране на цялото училище срещу хлебарки, бълхи и др.
 24. Ремонт и подмяна на оборудването в стола(от спечелилия конкурса изпълнител).
 25. Ремонт на физкултурните салони по програма на общината.
 26. Ремонт на пътека при един от входовете на училището.
 27. Почистване на канализационни шахти.

В съфинансирането участват:

 • Немското посолство( 20 000 евро)
 • Дом на Москва в гр.София(5 000 лв)
 • Фондация „Просвета“(обучение на учители).

От името на родители и учители направиха дарения:

 • УН – 2270лв.
 • Анна Павлoва – 665лв.
 • Мария Славова – 300лв.
 • Мирослав Трифонов – 480лв.
 • Роберта Джурова – 450лв.
 • Симона Господинова – 390лв.
 • Мартин Недялков – 540лв.
 • Валентина Костадинова – 1480лв.
 • Емилия Ахтаподова – 140лв.
 • Галина Пейчева – 500лв.
 • Лиляна Иванова – 430лв.
 • Траяна Христова – 500лв.
 • Антоанета Илиева – 500лв.
 • Милена Митова – 300лв.
 • Антоанета Бакова – 400лв.
 • Диана Стоянова – 2665лв.
 • Иван Ангелов – 1000лв.
 • Светла Стефанова – 1000лв.
 • Радослава Найденова – 4803лв.
 • Николай Велев – 1000лв.
 • Валентина Аксениева – 500лв.
 • Йордан Генов – 500лв.