Материална база

Сградата на 73. СУ“Вл.Граматик“ е на четири етажа с 19 класни стаи за учениците от начален етап, общо 26 специализирани кабинета по всички предмети, изучавани в прогимназиален и гимназиален етап, модерен кабинет за интерактивни уроци по математика и природни науки спечелен по проект на HP през 2009г., 4 компютърни кабинета, 1 кабинет по труд и техника, 2 физкултурни салона, стол, лекарски кабинет, кабинет на училищния психолог, кабинет на ресурсен учител и библиотека. В училището е построен асансьор за деца с физически увреждания.

Неотложни предстоящи ремонтни дейности:

  • Укрепване, разширяване и саниране на училищната сграда.
  • Изграждане на спортни площадки, игрища и съоръжения.
  • Изграждане на още един физкултурен салон.
  • Ремонт на класни стаи и кабинети.
  • Обновяване на материално–техническата база с нови мебели и съвременна техника.
  • Нивелация на двора с цел отводняване.
  • Дренаж на училищната сграда.
  • Обособяване на кътове за отдих и игра в двора на училището
  • Подмяна на мебелите в класните стаи
  • Построяване на актова зала