Interact

Интеракт е програма на Ротари Интернешънъл за младежи на възраст между 12 и 18 години. Както Ротари клубовете, така и тези на Интеракт, са разпространени в цял свят, а целите им са акцентирани в реализирането на идеи в полза на обществото. Интеракт клубовете са спонсорирани от местните Ротари клубове, които им предоставят подкрепа, съвети и наставления, но те са самоиздържащи се и самоуправляващи се.

Всеки Интеракт клуб е уникален сам по себе си, а уникалността му се изразява в това да събира на едно място различни по характер и интереси хора. Клубовете могат да бъдат както на училищно, така и на общинско ниво.

Посредством своите начинания, Интеракт клубовете имат за цел да поддържат хармонията в човешките отношения, да допринасят за развитието на обществото чрез активна обществена служба, осъществявайки проекти с хуманитарна и благотворителна насоченост.

Освен дълг, Интеракт е и приятелство. Членството в организацията е път към намирането на нови запознанства и приятелства, както и път към личностното развитие чрез придобиване на лидерски и организационни качества.

Всички предимства на Интеракт правят организацията една от най-атрактивните и желани извънкласни дейности за младото общество. Интеракт е една от най-успешните програми на Ротари, а нейната мащабност е обединила почти 200 000 младежи в 10 700 клуба в 109 страни.

КЛУБ ИНТЕРАКТ СОФИЯ – БАЛКАН КЪМ 73. СУ

Александра Цакова – секретар
Боряна Гичева
Виктория Андреева
Виктория Димитрова – ковчежник
Джулиола Иванова
Живана Бояджиева
Иван Чанев – PR
Иглика Кринчева
Инна Станкова
Калина Кондева
Катерина Луджиева
Кристина Ляпчева – Вицепрезидент
Мариана Попова
Мила Ямакова – Пастпрезидент
Моника Младенова
Николай Димитров – Церемониал майстор
Петя Владимирова
Таисия Янбастиева – Президент

 

Тази година основно ще се занимаваме с отношенията ни вътре в клуба и извън него. Ще наблегнем на проекти, които имат за цел да развият лидерски качества в членуващите, да подобрят тяхната интерактивност и готовност за приключения. Също така и проекти, свързани с 50-годишния юбилей на Интеракт.  Но няма да забравим и за нашите „традиции” – Хелоуин, Коледен купон, Изпращане на Випуск 2013.