Ученически съвет

Ученическият съвет е орган на ученическо самоуправление, чиито основни цели са координирането на дейностите на ученическите клубове и осигуряване на надеждна връзка между ръководството и учениците. Освен това съветът организира различни събития и мероприятия, чиято цел е да подобрят и разнообразят училищния живот.

Членове : Нели Цветкова, Александра Йорданова, Кристина Димитрова, Цветина Карабойчева, Калина Дукова, Цветелина Топалова, МИрослава Фанариотова, Калина Димитрова, Веселина Райкова, Яна Калинова, Моника Любенова, Магдалена Коевска, Мила Маркова и Радина Георгиевска.