Клуб на ентусиастите

Хей, здравейте!

Ние сме Клубът на Ентусистите!

Информация за Клуб на Ентусиастите при 73 СУ „Владислав Граматик”

„Клуб на Ентусиастите” при 73 СУ „Владислав Граматик” е сформиран през 2001 година с начален състав трима души. Първоначално има за цел да обхване учениците от гимназиален етам – 9,10,11 клас, но сега си поставя за цел да привлече и по-млади участници. Това възрастово разнообразие намалява дистанцията между випуските и спомага за по-доброто опознаване на учениците.

Дейността на КЕ е благородна и една от неговите цели е да развие у членовете чувстовото за отговорност, както и да учеличи социалните контакти с по-висикопоставени личности, като по този начин учениците придобиват опит, който би бил от полза в по-дален план на професионалното им развитие. До този момент (2013 година) КЕ е единствен под това име в град София, но съществуват и други училищни организации с подобна дейност.

Зад гърба си клубът има вече много успешно усъществени проети – осигуряване на кабелен интернет в училището, достъпен за ученици и учители официален уеб-сайт на 73 СУ, поставяне на часовници по коридорите и трибагреници по класните стаи, събиране и предаването на използвана хартия на рециклиращ завод, организиране на коледен концерт под наслов „Вечер на талантите” и други. Освен с подобни инициативи „Клуб на Ентусиастите” организира и много от училищнте държества като официално шествие по случай годишнината от обесването на Васил Левски на 19 февруари, официалното честване на Националния празника на Република България – 3 март, отбелязването на дена на славянската писменост и култура – 24 май и редица други. Чрез тази си дейност клубът има за цел да стимулира и възпитава съучениците си в патриотизъм и национално самосъзнание.

„Клуб на Ентусиастите” се ръководи от председател, който се избира за период от една година от настоящите членове с мозинство от 2/3. При отсътвие, председателят бива заместен от заместник председател-секретар, който се грижи за финансите на клуба, както и за връзките му с учениците, други организации с подобни цели и високопоставени служители на държавната администрация. КЕ е под пряк контрол на директора на 73 СУ. Член може да стане всеки ученик, който се чувства заинтересон и приема клуба на сериозно, също така всеки, който смята, че има потенциал и има възможността и умението да работи в екип. Основно качество, което се цени в „Клуб на Ентусиастите” е … ЕНТУСИАЗЪМ!