Екоклуб

За  нас:   Група ентусиазирани младежи от 6, 7, 11 и 12 клас, които обичат и опазват природата.

За нашия  ръководител:  Г-жа Елизабет Бойдева – учител по география, еколог, турист

Нашият девиз:

Няма нищо по-съвършено от природата.

Трябва да я опазваме!

Екоклубът е отворен за хубави идеи и нови членове – любители на природата.

Основни цели на Екоклуба:

 • Обогатяване и допълване на общообразователната подготовка на учениците и придобиване на знания и умения чрез клубна дейност по екология,  насочена към опазване  на училищното пространство и на околната среда.
 • Създаване на условия за физическо, интелектуално и личностно развитие на учениците чрез организация на свободното им време.

Нашите конкретни цели:

 •  Да се съдейства за формиране на компетенции и модели на поведение за устойчив начин на живот и устойчиво развитие на обществото.
 • Да се създадат условия за по-целенасочено формиране на ценности и нагласи, които да станат мотив, норма и критерий за разумна дейност в околната среда.
 • Да се формират умения и нагласи за разделно събиране на отпадъците и естетическо оформяне на средата, в която учениците работят.
 • Да се формира у младите хора активна гражданска позиция чрез екологично възпитание и екотуризъм.
 • Да се подобри физическото и психическото здраве на учениците и се спомогне за тяхното интелектуално развитие чрез стимулиране на природосъобразния начин на живот.

За  нашата  дейност:  

 • Залесяване на училищния двор и училищната околност;
 • Организиране на бригади за почистване на училището и училищната околност;
 • Участие в почистване и залесяване на София;
 • Организиране и участие в екологични експедиции и еколагери;
 • Активно участие в проявите на Националния ученически Екопарламент;
 • Изнасяне на уроци на екологична тематика пред ученици от 1 – 4 клас;
 • Създаване на проекти с екологична насоченост;
 • Участие в конкурси, свързани с екологията;
 • Организиране на теоретични  и практически занятия по Планинско ориентиране и Автономно съществуване сред природата;
 • Провеждане на информационно-възпитателна работа за разделно събиране на отпадъците и рециклиране на материалите;   

Проекти

Четиринадесета Междурегионална Младежка Експедиция. Пермска област – Русия, 1 – 17 юли 2015 г.

За седми път 73. СОУ участва в Междурегионална Младежка Експедиция в Русия. Четиринадесетата Междурегионална екоекспедиция се проведе на територията на Среден Урал в Пермска област – Горнозаводски район.  Това е програма на Министерство на Образованието на Руската Федерация. Същността на експедицията е: изследователска дейност в район със специфични екосистеми. Проявата е под формата на обучение при полеви условия по природно-научни дисциплини, т.н. полеви ателиета (мастерские). Преподаването се води от изтъкнати руски учители, лауреати на конкурс „Учител на годината”, които донасят свои авторски програми. Учениците от 73 СОУ с участието си в експедицията имат възможност да усъвършенстват знанията си по руски език и по съответните предмети, а също да представят България. Групата от 73 СОУ е единствена чуждестранна делегация в тази програма.

Участници: Елена Колева – 12 клас

Инес Райчева – 11 клас

Волен Вушков – 11 клас

Г-жа Е. Бойдева участва в пресконференция и мастер-клас пред педагози  и медии на Пермска област. Темата на представянето й беше „Образовонието в България – развитие, състояние и структура”.

Още снимки от експедицията


Участие в Дванадесетата екологична младежка експедиция в Русия-Ставрополски край – юли 2013 г.

Участници: Елена Колева, Виктория Цакова, Теодора Александрова и Йоанна Делийска – 10 клас. Ръководител на групата: г-жа Е. Бойдева. Изключетелно полезно и интересно нетрадиционно обучение по природонаучни дисциплини при полеви условия.

Още снимки


ХІ младежка екологична експедиция в Русия, Република Удмуртия.- 1-15 юли 2012 г.


Десятая Межрегиональная экологическая экспедиция школьников Россииx

Балтика, 4-16 июля 2011 г.

Място на провеждане:  Национален парк „Куршская коса” в Калининградска област, на брега на Балтийско море в Русия на границата с Литва.

Куршская коса е под защитата на ЮНЕСКО.

Участници: Илияна Брайкова, Жанет Гошева, Иван Ваньов, Димитър Магурев от 11 клас 

 • Подробно описание на астрономическите наблюдения
 • Създаване на мултимедиен продукт
 • Подготвяне на фотоизложба
 • Изработване на дървен сувенир-символ на лагера
 • Географска справка за региона и за всички посетени обекти

Дейности:Изследователска и образователна работа при полеви условия по география, екология, биология, химия, физика, изследване на кехлибара и неговите находища.


Опознай  България – 100 национални туристически обекта” 


 IX Межрегиональная экологическая  экспедиция школьников России на Нижнюю Волгу 

25 июня – 5 июля 2010 г

Място на провеждане:  природен парк “Волго-Ахтубинская  пойма” в Средно-Ахтубинския район на Волгоградска област-Русия

Участници: ученици от 9 и 10 клас

Дейност: Изследователска и образователна работа при полеви условия по география, екология, биология, химия, физика


Зимно екоучилище в Москва2010″

Участваха ученици от 10 и 11 клас. Обучението се проведе в училище №45 в гр.Москва по авторски програми на учители: еколози, лауреати на конкурса „Учител на годината“


„Южен Урал 2009“

От 28 юни до 12 юли 2009г. ученици и учители от нашето училище взеха участие в екологична експедиция „Южен Урал“. Участваха ученици от 10 и 11 клас. Място на провеждане: Карстов район Сикяз-Тамак и Национален парк Зюраткул. Проведе се обучение и изследване на геоморфоложките, хидроложките и климатичните особености на региона. Ученикът Александър Мишев от 11клас зае 3-то място в общата класация от 150 участници за работа по време на проекта. 


„Изчерпаеми природни ресурси“  – урок по програмата SPARE, Норвегия

 Под формата на игра ученици от 4, 5 и 7 клас се запознаха с методите на енергоефективността и икономичното използване на ресурсите и енергията в къщи и в училище.


Еколагер „Родопа-планина”

 • Време на провеждане – септември 2009 г.
 • Място на провеждане – Пампорово
 • Участват ученици от 10, 11 и 12 клас

Цел:   Чрез практически, експедиционно-полеви дейности и специализирана образовтелна програма учениците по друг начин да погледнат на природно-научните дисциплини, които изучават в училище.

Да добият природно-защитни умения, които са в основата на екологичното възпитание на младежите.

Постоянни дейности по време на Еколагера:

 • Занятия по планинско ориентиране
 • Занятия „Автономно съществуване сред природата”
 • Пешеходни преходи
 • Екскурзионна програма
 • Издаване на вестник-ежедневник на Еколагера.
 • Водене на дневник на работата на Еколагера.
 • Ежедневно попълване на метео-бюлетин