Извънкласни дейности

В училището има тематични клубове, които работят по различни проекти:

 •  Млад журналист;
 •  Млад предприемач;
 •  Спорт(софтбол, тенис на маса, бадмингтон, футбол);
 •  Театър;
 •  Гимнастика;
 •  Екоклуб;
 •  Разговорен немски;
 •  Изобр.изкуство;
 •  Училище за родители;
 •  Приятели на книгата;
 •  Литература и изкуство;

Учениците имат  свои клубове – Клуб на ентусиастите и Интеракт клуб. В училището действа и Ученически съвет.

От 1998 г. в 73. СУ съществува и активно работи Училищно настоятелство. То подпомага всички училищни дейности.