Бюджети и отчети

Отчет за бюджета За месец Март 2022

Начален уточнен Отчет Март 2022


Отчет за м.Декември 2021

Отчет за м.Юни 2021 г.
Отчет за м.Март 2021 г.
Обобщена справка за начален план по параграфи към м.Февруари.


Доклад за изпълнение на бюджета към 31.12.2020 г.
Отчет за бюджета за месец Декември 2020 г.
Отчет за изпълнение към 30.09.2020
Отчет за изпънение към 30.06.2020
Отчет за изпънение към 31.03.2020


Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2019г.
Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2019г. по дейности
Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2019г.
Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2019г.
Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2019г.
План-бюджет за 2019г.


Отчет за 4. тримесечие на 2018г.
Отчет за 3. тримесечие на 2018г.
Отчет за 2. тримесечие на 2018г.
Отчет за 1. тримесечие на 2018г.
План-бюджет за 2018г.

Отчет за 4. тримесечие на 2017г.
Отчет до 30.09.2017
Отчет за периода 01-06.2017 г.

Бюджет за 2017 г.
Отчет за месец март 2017
Отчет за декември 2016 г.


Касов отчет за първото тримесечие на 2015г.

2014 финансова година

Касов отчет за пъвото тримесечие на 2014г.

2013 финансова година

Касов отчет за 2013г

Касов отчет към 30.06.2013

Бюджет за 2013г.

Отчет за касово изпълнение