СЪОБЩЕНИЕ

  • 23.10.2019 г. – родителска среща за учениците от начален и гимназиален етап от 18:30 ч.
  • 24.10.2019 г. – родителска среща за учениците от прогимназиален етап от 18:30 ч.

Е-карта сменя купона в училищния стол

 


Списък на дейностите „Занимания по интереси“, които 73. СУ предлага зa 2019-2020 г. и които се финансират от бюджета на училището:
1. Немски език за 8. клас – преподавател: Ралица Георгиева
2. Немски език за 8. клас – преподавател: Таня Халиминска
3. Немски език за 8. клас – преподавател: Павлина Александрова
4. Четящите лисици – преподавател: Анна Танева
5. Математика за 12. клас – преподавател: Силвия Жекова
6. Профилирана физика 10.-12. клас – преподавател: Емилия Здравкова
7. Физика в задачи за 10.-12. клас – преподавател: Иван Петков
8. Забавна Химия за 5. клас – преподавател: Красимира Александрова
9. Химия в опити за 11. клас – преподавател: Красимира Александрова
10. Програмиране на C# 12. клас – преподавател: Антоанета Фитнева
11. Руски език за 9. клас – преподавател: Елена Богданова
12. Френски език за 10. клас – преподавател: Галина Пейчева
13. Кино и литература за 11. клас – преподавател: Веселин Геренов
14. Бродерия – преподавател за 4.-6. клас: Екатерина Александрова
15. Бейзбол и софтбол за 3. и за 6. клас – преподавател: Теодора Георгиева
16. Обработка и представяне на информация (подготовка за Mappe) за 11. клас  – преподавател: Антоанета Фитнева

Заявленията се подават на класните ръководители. Краен срок: 25.09.


Списък на часове ФУЧ (факултативни учебни часове)

1. Информационни технологии за всички 10. класове
2. Френски език за 10., 11., 12. клас
3. Български език и литература – 12. клас – сборна група
4. Немски език за всички 11. класове
5. Руски език за 9. клас
6. Руски език за 11. клас
7. Философия за 11. клас
8. Математика за 10. клас
9. Български език и литература за 10. клас

Заявленията се подават на класните ръководители. Краен срок: 25.09.


Училището предлага и безплатни извънкласни дейности и с изявени университетски преподаватели
от следните висши учебни заведения:
1. ТУ Университет-София, Немски факултет
2. ВСУ „Любен Каравелов“ – гр. София

Курсовете, темите и конкретните дни ще се уточнят скоро. Моля следете сайта за нова информация!


График за доставки на продукти по програмата „Училищно мляко“


Училищната общност пожелава на всички ученици и техните родители здрава, успешна и вдъхновяваща учебна година!Грамота за заслуги към Столична община

 


МЕХАНИЗЪМ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В ЧАСОВЕТЕ ПО ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА. (Отнася се за учениците, които през 2019-2020  учебна година са в 10. клас)


За училището с любов.


Ученическата униформа е малка част от престижа на едно училище!

По тази причина тя е и задължителна.

Общественият съвет към 73. СУ и педагогическият съвет взеха решение:

1. Фирмата, която ще обслужва нашето училище, е „Бонита стил“
2. Задължителни елементи от униформата са елек и блуза (цветът на блузата е по избор: червен, бял, син).
3. Всички други елементи са препоръчителни.
4. Онези деца, на които им стават все още старите униформи, не са длъжни да закупуват от новите.
Фирма Бонита Стил
ул. Овче поле, 122, ет. 1
тел: 02 891 39 94; 02 931 48 74
GSM: 0889 319 130; 0882 448 557
e-mail: bonitastyle@abv.bg

Предложения на модели за ученическо облекло за 73. СУ


Етичен кодекс на училищната общност в 73. СУ“Владислав Граматик“


76836880

 

Роберта балет към Спортен клуб – 73. СУ

 


73-su-sporten-klub-logo

Нови спортни дейности организирани от Училищен  спортен  клуб към 73. СУ “Владислав Граматик”!

Повече информация

Флаер на клуба


images-1 УЧИЛИЩЕН СПОРТЕН КЛУБ

73. СУ “ВЛАДИСЛАВ ГРАМАТИК“


 stock-photo-teacher-woman-or-mother-talking-with-schoolboy-isolated-on-white-background-85185838