Родителски срещи!

  • за първите класове –  08.09.2015г. от 18,00 ч.
  • за петите класове –   10.09.2015г. от 18,00 ч.
  • за осми „а“ клас(НЕ, РЕ, МАТ) – 04.09.2015г. от 18,00 ч.
  • за осми „б„(НЕ, РЕ, БЕЛ), „в„(НЕ, ФЕ, БЕЛ), „г„(НЕ, АЕ, МАТ) клас –  09.09.2015г. от 18,00 ч.

 от ръководството


СЪОБЩЕНИЕ!

Ръководството на училището съобщава, че изпитите, свързани с приключване на учебната 2014/2015г.  и започване на учебната 2015/2016г., ще се проведат :

  • на 25.08.2015г. от 10,00ч. – История и цивилизация /самостоятелна подготовка/;
  • на 26.08.2015г. от 10,00ч. –  изпитът за за определяне на нивото на владеене на немски език  /за новопостъпилите ученици в  пети клас/;
  • на 27.08.2015г. от 10,00ч. –  поправителен изпит по немски език за осми клас;
  • на 27.08.2015г. от 10,00ч. –  изпит по български език и литература / самостоятелна форма/

 

 

 idei_1