ВАЖНО! Четвърто класиране – резултати

Класиране на кандидати след трети етап на
държавен план-прием за 8 клас.
Инициали/Бал
ВГВ – 432,500 точки – класиран
АИП – 431,500 точки
СРМ – 415,500 точки

АЛН – 408,500 точки


73. СУ „Владислав Граматик“ обявява едно свободно място за девойки за прием в 8 клас, паралелка Немски/Руски език.(за повече информация виж посочения по-долу График на дейностите)


График на дейностите, свързани с организиране и реализиране на план-приема след трети етап на класиране в 73. СУ „Владислав Граматик“ за учебната 2021/2022 г. (четвърто класиране)


График на дейностите по прием на ученици след 7. клас


РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

Уважаеми родители,
За новата учебна 2021/2022 г. родителските срещи ще се проведат на:

  • 1 клас – 09.092021 г. от 18.00 часа.  (Материали и пособия необходими за учениците от 1. клас)
  • 5 клас – 13.09.2021 г. от 18.00 часа
  • 8 клас – 13.09.2022 г. от 18.00 часа

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ за всичко ВАЖНО можете да намерите в панел АКТУАЛНИ НОВИНИ.Училищната общност пожелава на всички ученици и техните родители здрава, успешна и вдъхновяваща следваща учебна година!