girl-on-first-school-day73. СОУ с преподаване на чужди езици „Владислав Граматик“ се присъединява към инициативата на няколко български училища за даряване на средства за пострадалите от наводненията. Призоваваме Ви на този 15. септември вместо да подарите цветя на учителите, да дарите средства, според възможностите си. Това може да направите по избран от Вас начин, а в деня на откриването на учебната година в двора ще има предоставена кутия за дарения от БЧК. Нека даренията бъдат в бял плик, защото не е важно колко даряваме, а да е от сърце.

5_42ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА

Разпределение на класовете за часа на класа за 15.09.2014г.

 

5_42През учебната 2014/2015 година, езиков и изпитен център AVO-Bell предлага курс по  английски език за всички ученици от I до VI клас, който ще се провежда на място в 73 СОУ. Повече информация

idei_1

5_42Свободни места по класове за учебната 2014/2015г.

5_42Alumna des kulturweit-Freiwilligen-Programms im Gespräch mit Schülerinnen und Schülern der elften Klasse der 73. Schule „Vladislav Gramatik“, Sofia(Доброволческа програма „Kulturweit“)

education-onlineZwei DAAD-Nominierungen…(Две пълни стипендии на Немската академична служба)

education-onlineEin großes Lob für den Gewinn von vier Schülerstipendien für einen Studien –und Lernaufenthalt in Deutschland(Четири ученически стипендии за ученически престой и учене в Германия)

 

100155914_2 copy

imagesCAPO74JD

imagesCA74DWV1

nia