stock-photo-back-to-school-supplies-isolated-80743894ВАЖНО!

На 12.09.2016г. от 18.00 часа ще се проведат родителски срещи за родителите на учениците от 5. и 8. клас.

 


stock-photo-alarm-clock-standing-on-stack-of-books-d-isolated-on-white-85822024Училищното настоятелство към 73. СОУ „Владислав Граматик“ организира подготовка на ученици за:


В5_42АЖНО! Промени в правилника на 73. СОУ“Владислав Граматик„!