stock-vector-vector-colored-pencils-77654692

ВАЖНО!

Консултации по немски език за учениците I – VII клас ще се провеждат в периода 29.08.2016г. – 14.09.2016г. от 9.00 до 10.00часа.


stock-photo-globe-on-books-isolated-over-white-background-97336880ВАЖНО!

Уважаеми ученици и родители,
Поправителните изпити по математика, немски език и химия ще се проведат на 25.08.2016 г. от 10.00 часа в 216 кабинет.


stock-photo-back-to-school-supplies-isolated-80743894ВАЖНО!

На 12.09.2016г. от 18.00 часа ще се проведат родителски срещи за родителите на учениците от 5. и 8. клас.

 


stock-photo-alarm-clock-standing-on-stack-of-books-d-isolated-on-white-85822024Училищното настоятелство към 73. СОУ „Владислав Граматик“ организира подготовка на ученици за:


В5_42АЖНО! Промени в правилника на 73. СОУ“Владислав Граматик„!