ВАЖНО!

Записване за първи клас!

Уважаеми родители,

Записването е на място в 73. СУ с преподаване на чужди езици „Владислав Граматик“, ул. „Георги Измирлиев“ №2, кабинет 101.1. от 07.06.2021 г. до 11.06.2021 г.

Работно време – от 9:00 до 17:00  с прекъсване от 13:00 до 14:30 часа за почивка и дезинфекция.

Заявлението за записване можете да изтеглите от секцията „Документи“ в профила на детето.

След записване детето не може да участва в следващи класирания.


Уважаеми родители,
Предвид увеличения брой седмици за учениците от I до VI клас, след обсъждане на педагогически съвет и 
отчитайки, че училищата освен образователна и възпитателна функция имат и социална, се прие:
1. Учителите от първи до четвърти клас включително ще предоставят на учениците допълнителни занимания по интереси, консултации, работа по проекти и др. от 8:30 часа до 16:30 часа. Присъствието на учениците не е задължително.
2. Учителите, преподаващи в V и VI клас ще бъдат на разположение за допълнителни консултации и компенсаторни часове в според седмичното разписание за втори учебен срок. Препоръчваме желаещите ученици да се свържат предварително със съответния преподавател. Присъствието на учениците не е задължително.

Екипът на 73. СУ пожелава успехи и крепко здраве!


Заповед за променени дати за олимпиади и състезания.

 


АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ за всичко ВАЖНО можете да намерите в панел АКТУАЛНИ НОВИНИ.Училищната общност пожелава на всички ученици и техните родители здрава, успешна и вдъхновяваща следваща учебна година!